Wil je lid worden van BOA-jc?

Aanmelden kan vanaf 4 jaar. Tot je 5e jaar ga je alleen trainen. Van je 5e jaar ga je, wanneer mogelijk, spelen in een competitie.

De contributie bedraagt, in het seizoen 2016-2017, voor:

·       JO7, JO9, JO11, JO13 en JO15    € 85,-

·                    JO17, JO19 en MO19    € 105,-.

Als je lid wil worden van BOA-jc kun je jezelf aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar tc@boa-jc.nl. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Door lid te worden bij één van de hoofdverenigingen AAC-Olympia of Batavia word je lid van de jeugdcombinatie van deze verenigingen:BOA-jc. 

?xml:namespace>

Wat gebeurt er wanneer je je aanmeldt?

De TC maakt een afspraak met het aspirant jeugdlid en ouder per e-mail of via telefoon. De TC kijkt in welk team het je bij een training ingevoegd kan worden. Dit in overleg met de trainers. Indien mogelijk zal de TC, of een afgevaardigde daarvan, bij de eerste training aanwezig zijn. In dit stadium bekijkt de TC of er ruimte is om je bij een team kan worden ingedeeld. Wanneer dit niet het geval is (bij tussentijdse aanmeldingen) zal de TC dit aangeven bij jou of je ouder. In dat geval kan je alleen meetrainen tot er ruimte komt (herindeling na winterstop, etc.).

Indien jij of je ouder aangeeft dat je alleen wilt trainen, ben je ook contributie verschuldigd. Bij aanmelding na de winterstop betaal je de helft van de contributie en heb je dezelfde rechten en plichten als ieder ander BOA-jc jeugdlid, uitgezonderd de activiteiten georganiseerd door of namens de KNVB.

 

?xml:namespace>

Nadere informatie

Wil je nadere informatie? Je kunt altijd iemand van de TC benaderen. Welke hier te vinden zijn.

 
 

 

 

 

?xml:namespace>