Declaratieformulier reiskosten BOA-jc.

 

?xml:namespace>

 

?xml:namespace>

             Reiskosten [0,15 per km ] kunnen alleen worden gedeclareerd door trainers en leiders.

             (Dit geldt voor 2 personen per team) Door om toerbeurt ouders te laten rijden kunnen de kosten
             voor eventueel andere helpers laag gehouden worden.

             Dit formulier gebruiken voor het declareren van reiskosten welke worden gemaakt ten behoeve van 
             BOA-JC.

             De reiskosten kunnen worden gedeclareerd door opgave van de datum en werkelijk gereden aantal
             km.   De afstand moet worden bepaald van sportpark tot sportpark en terug. De goedkeuring voor  
             vergoeding blijft ten alle tijden voorbehouden aan het jeugdbestuur.
             Klik hier voor het declaratieformulier

 

?xml:namespace>

 

 

 

?xml:namespace>